Amennyiben az átvett árucikk hibás, azt díjmentesen kicseréljük.Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük. Az árucikk cseréje csak a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges.

Az eladó további szavatossági és hétköznapi nevén i felelőségére a Ptk-ban és a 117/1991.(IX.10) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, a szavatossági, a jótállási igényeket vonja maga után. A szavatosság és a jótállás minőségvédelmi eszközök, mindkettő a kötelezett (eladó) helytállását jelenti arra nézve, hogy a termék vagy a szolgáltatás megfelel a törvényi, illetőleg a szerződéses követelményeknek. A jótállás - hétköznapi nevén garancia - a hibátlan teljesítésért vállalt fokozott helytállás. Azoknak a tartós fogyasztási cikkeknek a körét, amelyekre jótállási kötelezettség terjed ki, a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet tartalmazza. Nem kizárt azonban, hogy a jogszabályban nem szereplő termékekre a kereskedők önként vállaljanak jótállási kötelezettséget. Amennyiben a termékre nincs jótállás, szavatossági jogokat lehet érvényesíteni. A jótállás és a szavatosság keretében ugyanazokat az igényeket lehet érvényesíteni, az eltérés a kettő között a helytállási kötelezettség időtartamánál és a bizonyítási kötelezettségnél mutatkozik meg. A szavatosság és a jótállás (más néven garancia) a fogyasztói érdekek jogérvényesítésére vonatkozó, de a legtöbb ember számára összemosódó kifejezések, amelyek azonban tartalmukban lényegesen különböznek. A jótállás azt jelenti, hogy a kereskedő, gyártó garantálja, hogy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni, és ez alól a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a vevő rendeltetésellenesen használta a terméket. Jótállás csak bizonyos, jogszabályban meghatározott áruk és szolgáltatások körére vonatkozik. A jótállás azért kedvezőbb a vásárlónak, mint a szavatosság, mert reklamáció esetén nem kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában. Szavatossággal az eladó azért vállal felelősséget, hogy az eladáskor hibátlan terméket adott át a vevőnek, tehát nincs olyan rejtett hibája, amely csak később fog kiderülni. Szavatosság keretében nem a kereskedőnek, hanem a vevőnek kell bizonyítania, hogy ő vétlen a meghibásodásban, az már eladáskor benne volt az áruban, de az átadáskor, a szerződés teljesítésekor még nem lehetett észlelni azt. Akkor válik jelentőssé a szavatosság, ha a jótállási idő már letelt, hiszen a rejtett hiba későbbi jelentkezésekor a szavatosság még él.

Színkép Design & Galéria - Élettér - Életstílus - Életminőség

Hívjon bennünket:

76/410-779
30/9557-867
info@posztergaleria.hu
Skype:szinkepdesign.hu posztergaleria.hu

 

 
  Belépés
 
 
  Megrendelés
  Megrendelés visszaigazolása
  Szállítás
  Szállítási határidők
  Csomagolás
  Fizetés
  Termékgarancia
  Megrendeléstől való elállás
 
  Tekintse meg a
  kiválasztott terméket!